Hem

 

HELHETEN 

"I själens anda"

Naturlig stresshantering 

Att du känner dig stressad när du ställs inför särskilda påfrestningar är naturligt. Det är till och med nödvändigt med kroppsliga och psykologiska stressreaktioner för att du skall kunna reagera och agera på rätt sätt inför hot och utmaningar. I grunden är våra fysiologiska och psykologiska stressreaktioner inte farliga, tvärtom de är ändamålsenliga och fullt naturliga. 


När stressen däremot blir långvarig och du inte får tillräckligt med återhämtning kan det mynna ut i både fysiska och psykiska symptom. I förlängningen kan det också leda till sjukdom. 


Naturlig stresshantering är ett koncept med holistiskt perspektiv som hjälper människor att skapa balans och hantera stress och påfrestningar. Vi tror att det är bättre att lyssna på kroppens signaler i tid och lära sig att hantera stressen innan det går för långt. Ibland behöver större livsförändringar göras och det är därför som kroppen signalerar högt och tydligt. I dag finns en hel del forskning inom stress/stresshantering men det finns ingen vetenskaplig evidens för att någon enskild metod fungerar bättre än någon annan för att återhämta sig eller hantera stress. Därför har Naturlig Stresshantering anammat ett holistiskt perspektiv där vi tar hjälp av flertalet naturliga verktyg som vi vet fungerar.


Vi använder oss av djupgående coaching, hypnos, närvaro, yoga och natur. Vi hjälper individen att hitta balans i livet, i jobbet och framförallt i sinnet. Varje individ är unik i personlighet, tankar, förutsättningar och motivation och därför skapar vi tillsammans ett recept som passar just dig. 


Kurs i Kundaliniyoga - Balansera dina chakran Start 25 augusti på Lugnett Studio i Täby


Öppna upp kropp och sinne för att bli mer sann och medveten om din inre kraft. Hitta närvaro och inre lugn. Varje vecka går vi igenom ett chakra och belyser vad det står för, yogar, mediterar och reflekterar. 


Liten grupp med säkra avstånd. Start 25 augusti på Lugnett Studio i Täby. 8 ggr, investering 1600 kr. 


Anmäl via bokadirekt eller maila mig: ulrika@naturligstresshantering.se


Varmt välkommen!

Om mig

Holistisk livscoach, mentor i stress och utbrändhet, yogalärare, Reiki Master. Har läst psykologi och jobbat med HR och ledarskap i organisationer. 

Följ mig


Helheten

Naturlig Stresshantering

© Helheten, All rights reserved.