Naturlig stresshantering

Naturlig stresshantering

Vi är alla unika individer med olika intressen, tankar, förutsättningar, rädslor, kroppar och sinnen men  en sak har vi gemensamt och det är att om vi känner ett inre lugn så ordnar sig det mesta. Det som stressar oss mest bleknar bort och vardagen kan få en större mening. Du kanske börjar uppskatta små saker i nuet som du tidigare inte ens märkte. Hur når du kärnan och ditt inre lugn, för ett liv i balans och glädje?

Koncept Helheten 

Naturlig stresshantering är ett koncept med holistiskt perspektiv som hjälper dig som människa att skapa balans, finna nya förhållningssätt och vägar i livet, känna att du lever ett liv mer i linje med dina drömmar och lär dig att hantera stress och påfrestningar.


Vi tror att det är bättre att lyssna på kroppens signaler i tid. Ibland behöver större livsförändringar göras och det är därför som kroppen signalerar högt och tydligt. Ibland behöver vi bara lära oss nya förhållningssätt. Ibland små steg och ibland stora. 


Idag finns en hel del forskning inom stress/stresshantering men det finns ingen vetenskaplig evidens för att någon enskild metod fungerar bättre än någon annan för att återhämta sig eller hantera stress. Därför har Naturlig Stresshantering anammat ett holistiskt perspektiv där vi tar hjälp av flertalet naturliga verktyg som vi vet fungerar.


Vi använder oss av djupgående coaching, hypnos, visualisering, närvaro, meditation, yoga och natur. Vi hjälper dig att hitta vägar för balans i livet, i jobbet och framförallt i sinnet. Varje individ är unik i personlighet, tankar, förutsättningar och motivation och därför skapar vi tillsammans ett recept som passar just dig. 


Vi vänder oss både till organisationer och privatpersoner.