Hypnos


Hypnos - verktyg för djupgående transformationHypnos är ett kraftfullt och effektivt verktyg för att förstå vad som påverkar dig omedvetet och ett sätt att släppa blockeringar för att föra in mer positiva känslor


Hypnos är ett grekiskt ord som betyder sömn men har egentligen inget med sömn att göra. Det är ett mentalt naturligt avslappnat tillstånd som många tycker är väldigt skönt. Faktum är att vi går in och ut ur detta tillstånd varje dag men det lägger vi sällan märke till. Det uppstår spontant som en reaktion på något monotont intryck, det kan vara ljud, syn eller känsel. För den som har suttit i ett rum med hög ventilation eller en dator som surrat vet kanske hur lätt det är att förlora koncentrationen och börja känna sig dåsig. Eller om du kört bil i mörkret och fastnat med blicken på de vita linjerna. Hjärnan blir uttråkad och trött och man ”försvinner” in i sig själv eller dagdrömmer. Det förändrade medvetandetillståndet kallas ibland för trance och det tillåter och öppnar upp mottagligheten i det undermedvetna och omedvetna sinnet. När det kritiska medvetna sinnet är lite mer tillbakalutat så går det att omforma och radera underliggande mönster, rädslor och blockeringar. Det går också på ett bra sätt att etablera värdefulla målbilder och positiva känslor. 


Man talar om att det finns tre olika djup av trance; lätt, medeldjup och djup. Det finns ingen forskning som talar för att det krävs något speciellt djup i trancetillståndet för att man ska ha nytta av det. Hypnos och trance brukar ofta missuppfattas som lite mystiskt och förknippas ibland med någon speciell förmåga hos hypnotisören eller hos den som låter sig försättas i trance. Så är dock inte fallet. Den hypnotiserade är hela tiden mentalt medveten om vad som händer.  Många liknar känslan under trancen som det man känner när man är i gränslandet mellan vaken och sömn. Man noterar vad som pågår runt omkring men man orkar inte riktigt engagera sig, men om något alarmerande händer så är man ögonblickligen alert. Alla som vill kan bli hypnotiserade, just för att det är ett naturligt tillstånd. 


I det här avspända tillståndet passar vi på att ta oss lite högre och lite ljusare - släppa på blockeringar för att föra in mer positiv energi i ditt liv och ditt sinne. Om du vill öppnar vi upp för andra dimensioner av dig själv och nya perspektiv - mer magiskt och spirituellt!Vad kan hypnos användas till?


Man använder hypnos runt om i världen vid många olika tillstånd, såväl fysiska som psykologiska symtom. Några exempel är; smärtkontroll, förberedelse inför kirurgiska ingrepp, hudsjukdomar, brännskador, autoimmuna sjukdomar, magtarmbesvär, gynekologi, tandvårdsrädsla, rökavvänjning, viktproblem, ångest, fobier, stress, problem med låg självkänsla, psykosomatik osv.


Listan är lång över saker man kan påverka med hjälp av hypnos. Hur man använder det beror på vilken målsättning man har.  Jag kallar min hypnos för spirituell hypnos och fokuserar på att stärka det positiva och guida klienterna till att rensa de blockeringar som kan finnas med sedan tidigare och som påverkar klientens vardag på ett negativt sätt idag. Det kan handla om känslor av oro, rädslor, sorg, meningslöshet, stress som står i vägen för att leva och njuta av livet fullt ut. Målet för många är att finna de magiska ljusa kärleksfulla känslorna av frid inombords, fär då klarar vi vardagens utmaningar lättare.